Aplinkos aromatas

Citrusinių vaisių ir cinamono aromatas namų jaukumui sukurti.

Kiekis: 100 ml

Pavojai: Skystis ir garai lengvai užsidegantys. Gali stipriai dirginti akis. Gali iššaukti odos alerginę reakciją. Toksiškas vandenų organizmams su ilgai išliekančiomis pasekmėmis.

25,00 EUR
Kiekis

  • Apmokėjimo būdai Apmokėjimo būdai
  • Siuntimas-pristatymas Siuntimas-pristatymas
  • Prekių grąžinimas, keitimas Prekių grąžinimas, keitimas

Įspėjimai: norint pasikonsultuoti su gydytoju reikėtų saugoti įpakavimą ar produkto etiketę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių ir karštų, kibirkščiuojančių paviršių, atviros ugnies ir kitų degių šaltinių. Neįkvėpti, naudoti apsaugines pirštines. Apsaugoti veidą/akis. Gaisro atveju panaudoti anglies dvideginį, putas atsparias alkoholiui, purškiamus cheminius miltelius. Gaminį/įpakavimą naikinti talpose pagal vietinius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

HSH001
5 Prekės