Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.1. Vartotojas turi teisę atsisakyti prekės, pranešdamas raštu atsisakymo priežastį pardavėjui per 7 darbo dienas nuo daikto pristatymo.2. Gavus raštiško atsisakymą patvirtinimą, prekes privaloma grąžinti per 7 darbo dienas originalioje prekės ir siuntos pakuotėje.3. Gavę grąžinamas prekes ir įvertinę jų kokybę, per 5 darbo dienas nuo prekės gavimo grąžinsime visus sumokėtus pinigus (t. y. prekės kaina ir prekės pristatymo išlaidos). Jeigu grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos nebus.4. Prekės priimamos atgal nebus, jei:4.1. Buvo naudojamos;4.2. Sugadintos;4.3. Prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini apžiūrint prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).